Potpora Vašem poslovanju

Obratite nam se s povjerenjem

Svim zainteresiranima, fizičkim i pravnim osobama, nudimo različita rješenja iz slijedećih područja

Porezno savjetnistvo

Pružamo stručnu pomoć u rješavanju poreznih pitanja i pravilnoj primjeni poreznih propisa

Računovodstvo

Vodimo poslovne knjige poduzetnicima i neprofitnim organizacijama u skladu s važećim računovodstvenim i poreznim propisima

Poslovno savjetovanje

Svim poduzetnicima, i onima koji će to tek postati, nudimo rješenja vezana uz izradu poslovnog plana, početak obavljanja poduzetničke djelatnosti i potporu u svakodnevnom poslovanju

O NAMA

ADRIA TAX CONSULTING društvo je ograničene odgovornosti za porezno savjetništvo osnovno 2023. godine u cilju pružanja usluga iz područja poreznog savjetništva, računovodstva i poslovnog savjetovanja svim zainteresiranim osobama.

NAŠA VIZIJA je temeljem stručnosti naših zaposlenika i uz pomoć novih tehnologija postati vodeće društvo u pružanju poreznih i računovodstvenih usluga.

NAŠA MISIJA je pružiti stručnu potporu korisnicima naših usluga radi svladavanja poreznih, računovodstvenih i poslovnih prepreka u cilju zaštite od poreznih rizika te efikasnog i profitabilnog poslovanja.

Osnivač i direktor društva je gospodin Igor Banović, magistar poslovne ekonomije i sveučilišni specijalist financija. Posjeduje bogato iskustvo iz područja financija, računovodstva, revizije i poreznog savjetništva, koje je razvio dugogodišnjim radom s različitim poduzetnicima i kontinuiranim edukacijama. Poslovno iskustvo stekao je na pozicijama samostalng računovođe, obavljajući računovodstvene i savjetodavne poslove za različite mikro poduzetnike i neprofitne organizacije, te kao specijalist u reviziji, obavljajući analizu financijskog i računovodstvenog poslovanja većih poduzetnika te savjetovanjem u vezi primjene računovodstvenih i poreznih propisa. Posjeduje certifikat ovlaštenog poreznog savjetnika. Osim hrvatskog jezika, govori talijanski i engleski jezik.

Porezno savjetništvo

Porezno savjetništvo je djelatnost regulirana Zakonom o poreznom savjetništvu, a njena svrha je osigurati poreznim obveznicima pravilnu primjenu poreznih propisa

Svakom slučaju pristupamo detaljno i pažljivo, kako bi pravovremeno uočili moguće porezne rizike i ponudili najpovoljnija rješenja korisnicima naših usluga.

U sklopu poreznog savjetništva, možemo Vam ponuditi:

 • Analizu slučaja i sastavljanje mišljenja o primjeni poreznih propisa sukladno predstavljenoj problematici
 • Izradu i ovjeru poreznih prijava (JOPPD obrazac, DOH obrazac, INO-DOH obrazac, PO-SD obrazac, Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka, ZPP-DOH obrazac, PDV obrazac itd.)
 • Stručnu potporu u primjeni poreznih ušteda, uvažavajući usklađenost s odredbama poreznih propisa (porezna optimizacija)
 • Kontinuirani ugovoreni nadzor pravilnosti vođenja računovodstvenih i poreznih evidencija, kojeg Porezna uprava uzima u obzir prilikom procjene rizika prije pokretanja poreznog nadzora i drugih poreznih postupaka
 • Jednokratnu kontrolu poreznog i računovodstvenog poslovanja poduzetnika
 • Zastupanje u poreznom nadzoru i ostalim postupcima pred poreznim tijelima
 • Pružanje stručne pomoći u poreznim sporovima pred Upravnim sudom

Usluge poreznog savjetništva pruža ovlašteni porezni savjetnik, s izdanim odobrenjem za rad od strane Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Računovodstvo

Nudimo usluge računovodstva poduzetnicima (d.o.o., j.d.o.o., obrtnici, slobodna zanimanja) koji obavljaju različite gospodarske djelatnosti (trgovina, proizvodnja, usluge) i neprofitnim organizacijama

U tom smislu ističemo:

 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu s računovodstvenim standardima i poreznim propisima
 • Obračun plaća i ostalih primitaka zaposlenika
 • Obračun drugog dohotka (ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu, inozemni primitci i ostali primitci fizičkih osoba)
 • Obračun PDV-a
 • Vođenje saldakonti kupaca i dobavljača
 • Izrada završnog računa
 • Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija
 • Izrada računovodstvenih politika
 • Potpora u vođenju robno-materijalnog knjigovodstva

Svim korisnicima naših usluga pristupamo individulano, na način da osim temeljnog knjigovodstva pružamo uvid u kretanje ključnih pokazatelja poslovanja (KPI) (prihoda, troškova i dobiti) tijekom cijele godine na prilagođen i razumljiv način. Time doprinosimo pravovremenom poduzimanju odgovarajućih radnji u cilju ostvarivanja ušteda te efikasnijeg i profitabilnijeg poslovanja poduzetnika.

Usmjereni smo na prednosti koje pružaju nove tehnologije i suvremena rješenja u sklopu online računovodstva, kako bismo ostvarili veću povezanost s našim korisnicima i umanjili potrebu za učestalim dolascima u naš ured. Navedene pretnosti omogućuju nam da svim zainteresiranim osobama ponudimo pristup našim uslugama neovisno o lokaciji njihova poslovanja. Nudimo mogućnost dostave dokumentacije i praćenje ključnih pokazatelja poslovanja (KPI) putem interneta, odnosno mobilne aplikacije našeg dobavljača. Time doprinosimo postizanju vremenskih ušteda, ali ne isključujemo i mogućnost fizičkih dolazaka, ukoliko preferirate takvu opciju.

Činjenica da zapošljavamo ovlaštenog poreznog savjetnika, osim što predstavlja prednost u rješavanju svih računovodstvenih i poreznih upita na jednom mjestu,  pruža i dodatnu sigurnost, budući da posjedujemo stručnost i znanja koja aktivno primjenjujemo kako bi poslovanje naših korisnika bilo usklađeno s računovodstvenim i poreznim propisima te zaštićeno od poreznih rizika.

Poslovno savjetovanje

Našim korisnicima i ostalim zainteresiranim osobama nudimo niz usluga iz područja poslovnog savjetovanja, usmjerenih na efikasnije i profitabilnije poslovanje poduzetnika te financiranje poslovnih poduhvata.

U tom smislu:

 • Savjetujemo poduzetnike o izboru pravnog oblika poslovanja (d.o.o., j.d.o.o., obrt, udruga itd.), u skladu s preferencijama osnivača i djelatnosti koja se namjerava obavljati. 
 • Pružamo stručnu pomoć u izradi poslovnog plana radi ostvarivanja novčanih sredstava iz potpora za samozapošljavanje, kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) te ostalih izvora financiranja.
 • Izrađujemo napredne izvještaje o financijskom i operativnom poslovanju, prilagođene potrebama njihovih korisnika.
 • Organiziramo edukacije iz područja računovodstva i poreza.
 • Pružamo usluge vezane uz procjenu vrijednosti poduzeća i druge srodne usluge.

Blog

Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa mirovinskog osiguranja temeljem generacijske solidarnosti (MIO I stup) najveća je novina obuhvaćena posljednjim izmjenama

Izmjenom i dopunom niza poreznih propisa, koji su već na snazi i/ili stupaju od 01.01.2024. godine, uređen je pojam i

Uz pojam prebivališta vezana su različita prava i obveze fizičkih osoba, među kojima se ističu i pitanja vezana uz oporezivanje.

KONTAKT

Imate pitanje ili želite dogovoriti sastanak? 

Popunite obrazac u nastavku.

U kratkom vremenu ćemo razmotriti Vaš upit te Vam se povratno javiti s odgovorom.

KAKO DO NAS?

Nalazimo se u Rijeci, na adresi Zvonimirova 20a (zgrada Novog lista), na 2. katu.

ADRIA TAX CONSULTING D.O.O.

Zvonimirova 20a
51 000 RIJEKA
+385 95 871 29 32
Stranke primamo po dogovoru